Zasady pobytu

 • Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłacenie zadatku, którego wielkość zostaje wcześniej ustalona. W przypadku braku wpłaty zadatku w określonym terminie, rezerwację uznaje się za nieważną.
 • Pozostałą część należności należy uiścić na miejscu w dniu przyjazdu.
 • Doba hotelowa zaczyna się o godz. 17:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godz. 9:00 ostatniego dnia pobytu.
 • Domki są dezynfekowane generatorem ozonu.
 • Zapewniamy dla naszych gości bezpłatne miejsce parkingowe przy domku, na terenie ogrodzonym.
 • Pobieramy opłatę za zużycie energii elektrycznej według wskazań licznika.
 • Pobieramy opłatę miejscową zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami ustalonymi przez Radę Gminy Darłowo.
 • Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.
 • Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania należy zgłaszać właścicielowi niezwłocznie po fakcie ich zaistnienia.
 • Bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu w domkach oraz grillowania na tarasach.
 • Właściciele domków nie odpowiadają za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach.
 • W przypadku wyjazdu na całodzienną wycieczkę prosimy o zamykanie okien, w obawie jedynie przed ulewnym deszczem.
 • Dzieci zamieszkujące na terenie ośrodka mogą korzystać z urządzeń zabawowych znajdujących się na działce, ale pod wyłączną opieką osób dorosłych.
 • Plac zabaw oraz wejścia na teren działki, ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia, objęte są monitoringiem wizyjnym.
 • W przypadku wcześniejszego zwolnienia i opuszczenia wynajmowanego domku letniskowego nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za najem.